Naudinga žinoti

Besidomint greitųjų paskolų internetu ar SMS žinutėmis sąlygomis ir reikalavimais, susiduriate su Jums naujais terminais ir aktualiausiais klausimas. Siekdami, kad kreditų gavimo ir atidavimo sąlygos Jums būtų visiškai aiškios dar prieš pasiimant paskolą, pateikiamą pagrindinių terminų paaiškinimus.

Bendro vartojimo kredito kainos metinė norma

Bendro vartojimo kredito kainos metinė norma yra procentinė išraiška, nurodanti paskolos kainą, t.y. prieaugį prie sumos, kurią skolinatės. Paskolos kainos metinė norma yra apskaičiuojama įvertinus fiksuotas ir kintamas palūkanas, mokesčius, kurie yra susiję su paskolos išdavimu, bei papildomas išlaidas. Tai yra pagrindinis kriterijus, į kurį turėtumėte atsižvelgti lygindami greitąsias paskolas internetu teikiančias bendroves.

Sutarties nutraukimas

Asmuo, pasiėmęs vartojamąjį kreditą, turi teisę nutraukti sutartį per 14 kalendorinių dienų nuo sutarties sudarymo dienos be paskolos tiekėjui nurodomos priežasties. Nutraukęs vartojamojo kredito sutartį, asmuo privalo ne vėliau nei per 30 kalendorinių dienų, nuo pranešimo apie sutarties nutraukimą paskolą teikiančiai bendrovei, grąžinti kreditą, kuris buvo išmokėtas, ir visas priskaičiuotas palūkanas.

Negalėjimas grąžinti paskolos

Jei dėl kažkokių priežasčių negalite grąžinti paskolos iki jums suteikto kredito galiojimo termino, privalote kreiptis į paskolą suteikusią bendrovę. Įprastai vartotojui suteikiama galimybė pratęsti paskolos grąžinimo terminą, tačiau bus taikomi papildomi mokesčiai. Vienas iš blogiausių sprendimų, kurį galite priimti susidūrę su sunkumais grąžinti paskolą, yra pasiimti naują kreditą tam, kad būtų padengiama sena paskola. Tokiu būdu įkliūsite į užburtą ratą, kai paskui vieną paskolą seks kita.